Tietosuojakäytäntö


Tämä on Agtuvi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tämä tietosuojaseloste on laadittu 18.5.2022 ja se korvaa aiemman rekisteriselosteen. Päivitetty 4.8.2022. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, että miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Voimme muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä lainsäädännön, teknisten ratkaisujen tai käytäntöjemme muuttuessa.

Rekisterin nimi
KIVAT-verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä
Agtuvi Oy
Y-tunnus 0153199–7

KIVAT-verkkokauppa
www.kivatshop.com

Osoite:
Agtuvi Oy / KIVAT
Kursonkatu 4
33840 Tampere

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
asiakaspalvelu@kivatshop.com

Verkkokauppa asiakaspalvelu: +358 447 644 700
Agtuvi toimisto: +358 449 060 744

Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen, rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti.

Rekisteriin kerättävä tieto
Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, toimitustapa, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista ja asiakassuhteen alkamisajankohta. Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot.

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet.

Verkkokauppaan ei tallenneta missään vaiheessa erityistä huolellisuutta edellyttäviä asiakastietoja, kuten luottokorttitietoja, henkilötunnuksia tms.

Rekisterin tietolähteet
Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. Verkkosivuillamme tietoa kerää myös Google Analytics.

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet tarjoavat meille tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät sivuilla liikkuvat, mitkä verkkosisällöt ovat käytetyimpiä ja miten voimme parantaa palveluamme. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi heikentää verkkosivustomme toiminnallisuutta.

Rekisteritietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme kuten maksupalveluntarjoajalle (Paytrail ja Paypal) verkkokaupassamme tehdyn ostoksen maksun suorittamiseksi. Jaamme asiakasdataa kolmansille osapuolille, jotka tuottavat palveluita puolestamme, esimerkiksi Facebookille kohdennettua ja tehostettua mainontaa varten. Luovutamme tarpeen tullen henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille. Siirrämme henkilötietoja IT-palveluntarjoajille tietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi ohjeidemme mukaisesti Agtuvin määrittelemiin tarkoituksiin ja lukuun.

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin ulkomaisten palveluntarjoajien tekniikka, ja palveluntarjoajien mahdollisten evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille. Osa palvelimista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Näitä palveluntarjoajia on esimerkiksi Google Analytics.

Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus tarkastaa mitä tietoja Agtuvi Oy on hänestä kerännyt. Voit vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit kieltää Agtuvi Oy:tä käsittelemästä henkilötietojasi suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla meihin yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.
Facebookin keräämät tiedot rekisteröity voi itse tarkastaa ja halutessaan poistaa Facebookista oman tilin asetuksista (Facebookin ulkopuolinen toiminta).

Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on loukattu tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteritietojen suojaus ja käsittely
Rekisteristä ei ole olemassa erillistä manuaalista aineistoa. Asiakaspalautuksista tulevat palautuslomakkeet skannataan ja säilytetään sähköisenä. Alkuperäiset paperiset palautuslomakkeet menevät tuhottavaksi lukitussa säilössä. Tuhoamisen hoitaa Prosec.
Kaikki Agtuvi Oy:n keräämät henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Pääsyä asiakkaiden henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Agtuvi Oy säilyttää asiakastietoja Irlannissa. Palvelimet ovat suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Rekisterin käyttö on Agtuvi Oy:ssa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisteritiedot on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Kuinka kauan rekisteritietoja säilytetään?
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme noudattamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.